Om Oslo Kardiologi

Oslo Kardiologi er en spesialistlegepraksis innen hjertesykdommer. Praksisen er del av Carl Berner Klinikken med sentral beliggenhet nær Carl Berners plass i Oslo-Øst.

Vi utreder og behandler alle hjertelidelser hos voksne. Hovedkompetanse til Oslo Kardiologi ligger på hjerteklaffesykdom, kransåresykdom, hjertemuskelsykdom, hjertesvikt og hjerterytmeforstyrrelser.

For pasienter

Du trenger henvisning fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten, enten elektronisk over Norsk Helsenett (NHN) eller som brev. Alle henvisninger vurderes og prioriteres fortløpende av hjertespesialist.

Oslo Kardiologi har full driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF og konsultasjonen dekkes av det offentlige. Pasienten betaler vanlig egenandel etter gjeldende satser samt materiell. NB: materiell dekkes ikke av frikort.

Som pasient ved Oslo Kardiologi skal du føle deg trygg på at du tilbys grundig og effektiv utredning og behandling innenfor hjertemedisin. Oslo Kardiologi har topp moderne utstyr fra ledende medisinske leverandører og samarbeider tett med sykehusene på Østlandet.